Zvažujete či si založiť s.r.o. a alebo kúpiť hotovú predzaloženú Ready Made s.r.o.?

Pri tejto otázke je potrebné sa hlavne zamyslieť nad časom či potrebujete pre váš startup podnikať okamžite a alebo máte dostatok času na založenie s.r.o.. Aké sú hlavné výhody Ready Made s.r.o. v roku 2021?

Čo je to Ready Made s.r.o.

Pod výrazom „ready made s.r.o.“ si treba predstaviť novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Inak povedané sú to predzaložené nové spoločnosti prípadne spoločnosti s preverenou históriou bez pohľadávok, záväzkov a akýchkoľvek dlhov, ktoré boli založené len za účelom ich ďalšieho predaja. Nové spoločnosti nevykonávali nikdy žiadnu činnosť.

Základné imanie je splatené v celom rozsahu. A taktiež sú spoločnosti registrované na daň z príjmu DIČ.

Ready made s.r.o. je firma pripravená pre svojho budúceho majiteľa na okamžité podnikanie

Pre koho sú určené Ready Made s.r.o. a aká je jej výhoda

Jednou z najväčších predností Ready Made s.r.o. je rýchlosť, s akou môžete s Ready Made s.r.o. začať podnikať tzv. sú určené pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo vykonať obchody, nemajú čas na založenie novej s.r.o. prípadne potrebujú byť okamžite platcom DPH. Ďalšou skupinou podnikateľov, ktorí uprednostňujú kúpu Ready Made s.r.o., sú tí, ktorí potrebujú v krátkom čase kúpiť nehnuteľnosť, dopravný prostriedok alebo uskutočniť iný vysokohodnotný jednorazový nákup majetku.

Kedy môžem na Ready Made s.r.o. vykonávať nejakú činnosť

Konať v mene ready-made spoločnosti môžete takmer okamžite po obojstrannom podpise dokumentov.

Kúpa ready made s.r.o. je výhodná pri podnikaní so zahraničnými partnermi

Dôvod pre kúpu Ready Made s.r.o. majú aj podnikatelia, ktorí obchodujú a alebo sa chystajú obchodovať so zahraničnými partnermi. Znovu je príčinou daň z pridanej hodnoty, kvôli ktorej je pri obchodovaní s podnikateľmi zo zahraničia výhodnejšie byť registrovaným platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH, ktorí má právo na odpočítanie DPH.

Pre slovenského podnikateľa je v tomto prípade výhodné byť registrovaným platiteľom DPH pri obchodovaní so zahraničnými partermi aj v pozícii odberateľa. Ak slovenský podnikateľ ako platiteľ DPH nakúpi tovar od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu EU rovnako registrovaného pre DPH vo svojej krajine, tak zahraničný dodávateľ bude slovenskému odberateľovi fakturovať bez DPH.

Pre zahraničného dodávateľa je výhodou práve to, že slovenský odberateľ je platiteľom DPH a takéto dodanie tovaru je pre neho oslobodené od DPH. Ak by slovenský odberateľ nebol platiteľom DPH, zahraničný dodávateľ by musel z takéhoto dodania tovaru platiť DPH, čo by pre neho bolo nevýhodné.

Pri takomto obchode slovenský odberateľ z takéhoto nadobudnutia tovaru tiež nezaplatí žiadnu DPH.

Všetky nami predávané Ready-made spoločnosti sú

1, zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČO

2, majú vystavené živnostenské oprávnenie

3, sú registrované pre daň z príjmu alebo DPH

4, boli založené výhradne za účelom ďalšieho predaja

5, nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky

6, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť

7, ich základné imanie je splatené v plnom rozsahu

8, cena je konečná a pri kúpe Ready Made spoločnosti je možné zmeniť jej parametre ako napríklad obchodné meno, sídlo, predmety podnikania prípadne iné údaje podľa Vášho želania.

Objednanie READY MADE S.R.O. + 3 mesiace Sídla ZADARMO

Prípadne nás kontaktujte na readymade@trhfiriem.eu alebo +421 908 461 141

TIP: Nemáte pre vašu s.r.o. vhodné sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte až 9 MESIACOV SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Continue Reading

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141