Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti a čo musí obsahovať?

Pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra je dôležité preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa má použiť ako sídlo. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý umožňuje jej použitie ako sídla napríklad virtuálne sídlo.

Od 1. októbra 2020 sa vykonali niektoré zmeny týkajúce sa súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny boli zavedené novelou zákona č. 390/2019 Z. z., ktorou sa upravuje Obchodný zákonník.

Novou požiadavkou je úradné overenie podpisu vlastníka/ov na súhlase vlastníka nehnuteľnosti oproti tomu ako to bolo v minulosti kde postačoval len bežný podpis bez úradného overenia. Toto overenie môže vlastník vykonať aj elektronicky cez ZEP. Ako na takýto podpis sa môžete dočítať v článku tu.

Okrem toho novela zákona presnejšie upravuje udelenie súhlasu v prípade, že je viacero spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Ak ste vlastníci napríklad dvaja a zároveň ste aj spoločníci vo firme v takom prípade sa požaduje úradne overený podpis oboch spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Dôležité je mať na pamäti, že sídlo firmy slúži najmä na evidenčné účely pre zápis adresy do obchodného registra a samotný súhlas vlastníka nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka nezakladá žiadne právo na užívanie nehnuteľnosti.

Ďalej je tiež potrebné si zvážiť potenciálne riziká a nevýhody spojené s umiestnením sídla vo svojej nehnuteľnosti v ktorej bývate. A naopak zvážiť výhody ktoré vám prináša virtuálne sídlo spoločnosti. Viac sa môžete dočítať v článku tu.

Základné požiadavky súhlasu vlastníka nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka zahŕňajú:

  • Poskytnutie informácií o vlastníkoch nehnuteľnosti, ktorý udeľuje súhlas.
  • Identifikácia nehnuteľnosti na základe údajov v katastri nehnuteľností.
  • Písomné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti, že súhlasia so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti alebo miesta činnosti podnikania do príslušných registrov.
  • Identifikácia subjektu, pre ktorý je súhlas udelený (meno prípadne názov spoločnosti)
  • Úradne overený podpis vlastníkov

Založenie s.r.o. len za 199€

+ 3 mesiace virtuálneho sídla ako BONUS

BEZ NUTNOSTI VKLADU 5000€

BEZ NÁVŠTEVY NOTÁRA

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141