Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2023

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2023?

Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.

 • Živnosť predstavuje najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie pre fyzickú osobu živnostníka. Podmienky podnikania na živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedným z druhov obchodných spoločností. Ide o obchodnú spoločnosť typickú najmä pre stredne náročné podnikanie. Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
živnostník účtovníctvo trhfiriem

Je v roku 2023 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

 • Túto otázku si kladú najmä začínajúci podnikatelia, ktorí sa nevedia rozhodnúť či sa im viac oplatí s.r.o. alebo či je pre nich výhodnejšie založenie živnosti.

Pri rozhodovaní by ste sa mali pozrieť a zvážiť čo je pre vás podstatné – dĺžka a cena založenia, ručenie, rozsah vedenia účtovníctva ale aj dane a odvody.

Založenie živnosti a s.r.o.

Živnosť: Založenie trvá zvyčajne 2-3 pracovné dni. Živnostník musí spĺňať základné podmienky

 • vek nad 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • pri viazanej živnosti aj odbornú spôsobilosť prípadne prax

Výška poplatku ak si živnosť vybavuje živnostník sám na úrade je za každú:

 • voľnú živnosť 5 eur
 • remeselnú živnosť 15 eur
 • viazanú živnosť 15 eur

Založenie neobmedzeného počtu voľných živnosti cez našu spoločnosť stojí len 19€. Viac nájdete TU

Živnostník podniká vždy pod svojím menom prípade s menom a dodatkom.

Spoločnosť s.r.o.: Zákonná lehota na založenie s.r.o. je 10 dní odo dňa doručenia žiadosti. Samotné založenie je náročnejšie ko založenie živnosti a to hlavne pretože je potrebné ohlásiť živnosť, vypracovať zakladateľské dokumenty a podať návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra. Poplatok za návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra je 150€ a je návrh je možné podať už len elektronickou formou. Spoločnosť s.r.o. podniká pod obchodným menom, ktoré si zakladateľ vymyslí podľa seba. A však pozor na zhody v názvoch s.r.o..

Založenie s.r.o. s neobmedzeným počtom voľných živnosti cez našu spoločnosť stojí len 199€. Viac nájdete TU

Zakladateľ si nemôže zvoliť názov pre svoju s.r.o. rovnaká alebo výrazne podobný ako už je v obchodnom registri zapísaný.

Ručenie

Živnosť: Živnostník za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom a to aj majetkom ktorý má živnostník v BSM. V prípade ak si živnostník nebude plniť svoje záväzky mu môže exekútor siahnuť na čokoľvek z jeho majetku (vozidlo, dom, zariadenie, čokoľvek)

Spoločnosť s.r.o.: Za záväzky spoločnosti zodpovedá len spoločnosť a to celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania. V prípade ak si s.r.o. nebude plniť svoje záväzky môže exekútor siahnuť na majetok spoločnosti a alebo nesplatení vklad spoločníka. Osobný majetok spoločníka je oddelený a teda exekútor nemôže siahnuť na jeho majetok.

Vedenie účtovníctva

Živnosť: Pokiaľ sa živnostník rozhodne uplatňovať paušálne výdavky NEMUSÍ viesť účtovníctvo. Paušálne výdavky v roku 2023 je možné uplatniť do výšky 60 % z príjmov, maximálne však 20 000 eur ročne, plus zaplatené odvody. A však ak sa rozhodne uplatňovať si preukázateľné, teda skutočné výdavky vedie jednoduché účtovníctvo.

Spoločnosť s.r.o.: Spoločnosť s.r.o. musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je administratívne náročnejšie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom. Vďaka podvojnému účtovníctvu je tiež možné si do daňových výdavkov zahrnúť prijaté faktúry, ktoré ešte neboli zaplatené.

Daňové zaťaženie

Živnosť:

19 % daň z príjmu – túto sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2023 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8 násobok sumy životného minima (205,07 eur), t. j. sumu 36 256,37 eur

25 % daň z príjmu – túto sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2023 zo základu dane, ktorý presiahne 176,8 násobok sumy životného minima (205,07 eur), t. j. sumu 36 256,37 eur

20 % DPH – túto sadzbu použijete pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2023 zo základu dane, ak ste platiteľom DPH, vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane 10 % zo základu dane a vzťahuje sa na tovary a služby uvedené v § 27 ods. 2 písm. a/ a písm. b/ zákona o DHP

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (v roku 2023 vo výške 3 937,35 eur na daňovníka). Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus (v roku 2023 vo výške 266,04 eur na jedno vyživované dieťa).

Spoločnosť s.r.o.:

7 % daň z dividend – ak spoločnosť s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu spoločníkom

Príklad: Firma XY s.r.o. má základ dane vo výške 30 000 eur. Najskôr musí firma zaplatiť 21 % daň z príjmu čo je suma 6 300€. Ak si spoločník chce vyplatiť zisk/dividendu, musí zostávajúcu sumu 23 700€ opätovne zdaniť, a to sadzbou 7 %, čo je 1 659€. Spoločník si teda môže vyplatiť čistú sumu 22 041€.

20 % DPH – túto sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2023 zo základu dane, ak je platiteľom DPH, vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane 10 % zo základu dane a vzťahuje sa na tovary a služby uvedené v § 27 ods. 2 písm. a/ a písm. b/ zákona o DHP

21 % daň z príjmu – bez ohľadu na výšku príjmu

Nie je možné uplatniť nezdaniteľné položky, ktoré by znižovali základ dane, ani daňový bonus.

Odvodové zaťaženie

Živnosť: Dá sa povedať, že prvý rok začínajúci živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a uhrádza len minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne.

Doba, kedy sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne závisí od dvoch faktorov:

1, mesiac, kedy začne podnikať

2, skutočnosť, či podáva daňové priznanie v riadnom termíne, alebo žiada o odklad

3, výška jeho príjmov

V ďalších rokoch musí živnostník platiť aj sociálne odvody, ak v predošlom roku (v daňovom priznaní za minulý rok) prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmov (5 724 € za rok 2018).

Odvody živnostníka sa zvyšujú spolu s príjmom živnostníka. Čím viac živnostník zarobí, tým vyššie odvody bude platiť.

V prípade ak živnostník nezarobí nič rovnako, musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej čiastke ktorá je pre rok 2023 vo výške 66,78 eur mesačne.

Spoločnosť s.r.o.: Ak má s.r.o. jediného spoločníka a konateľa a za funkciu konateľa nie je vyplácaná žiadna odmena/mzda odvody do Sociálnej poisťovne nemusí platiť. Odvody do Zdravotnej poisťovne podnikateľ platí ako samoplatca.

Ak je však spoločník/konateľ aj zamestnancom v s.r.o. tak musí platiť sociálne aj zdravotné odvody z výšky nastavenej mzdy.

Ukončenie podnikania

Živnosť: Ukončenie alebo zrušenie živnosti, je jednoduchý a rýchly proces, ktorý trvá len niekoľko dní (3-5), za predpokladu, že počas podnikania živnostníkovi nevznikli žiadne dlhy. V opačnom prípade je to komplikovanejšie a tým, že živnostník ručí celým svojím majetkom ta aj citeľnejšie. Ak si však živnosť pozastavíte môžete sa vyhnúť plateniu Sociálnych odvodov a za stanovenú dobu sa opätovne vrátiť k podnikaniu. Živnosť sa dá pozastaviť minimálne na šesť mesiacov a maximálne na tri roky.

Spoločnosť s.r.o.: Pri ukončení podnikania prostredníctvom spoločnosti s.r.o. existuje niekoľko možností každopádne všetky sú časovo a aj finančne náročnejšie:

1, likvidácia

2, zlúčenie

3, konkurz

4, predaj s.r.o.

Ukončenie podnikania

Ako za najväčšie negatívum pri živnosti hodnotíme RUČENIE celým svojím majetkom, odvody dľa výšky príjmu a napokon aj imidž pri obchodných partneroch.

Ako plus pri spoločnosti s.r.o. je obmedzené RUČENIE len do výšky svojho nesplateného vkladu na imaní, lepší imidž pred partnermi, možnosť optimalizovať odvodové zaťaženie, rovná daň.

Chcem si založiť s. r. o. len za 199€ vrátane všetkých poplatkov + 3 mesiace Sídla ZADARMO

alebo

Kontaktujte nás na zalozenie@trhfiriem.eu alebo +421 908 461 141

Koľko zaplatím za založenie živnosti cez TRHfiriem.eu?

Svojpomocné založenie 6ks predmetov podnikania

30
 • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
 • 17 € za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)
 • Potrebná návšteva živnostenského úradu

Založenie živnosti cez TRHfiriem

19
 • Neobmedzený počet voľných živností v cene
 • Vybavíte online z pohodlia Vášho domova
 • Dokumenty netreba podpisovať u notára
 • 7,5€ za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)

Svojpomocné založenie 10ks predmetov podnikania

50
 • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
 • 17 € za každý predmet podnikania (voľnú živnosť)
 • Potrebná návšteva živnostenského úradu

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141