Čo je potrebné urobiť po pozastavení živnosti? 

Oznámenie o pozastavení podnikania voči daňovému úradu:

Každý jednotlivec vykonávajúci živnostenskú činnosť, ktorý sa rozhodne dočasne pozastaviť svoje podnikanie, je povinný uviesť túto zmenu do pozornosti príslušnému daňovému úradu. Existuje možnosť vykonať tento krok aj v okamihu, keď sa oznámi pozastavenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. Avšak, ak využijete naše služby na pozastavenie živnosti, nemusíte sa obávať tejto administratívnej úlohy, pretože my túto povinnosť za vás vybavíme.

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni:

Ako živnostník, nemusíte samostatne oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Toto oznámenie bude za vás vybavené príslušným živnostenským úradom alebo JKM (jednotné kontaktné miesto), ak v rámci oznámenia o pozastavení živnosti informujete aj zdravotnú poisťovňu.

Daňové povinnosti po pozastavení živnosti:

Ak ste živnostník, ktorý dočasne zastavil svoje podnikanie, máte stále povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, podobne ako by ste živnosť nepozastavili. To znamená, že daňové priznanie musíte vyplniť za kalendárny rok, v ktorom ste pozastavili živnosť, bez ohľadu na to, či ste za tento čas získali príjmy zo živnosti počas jej aktívneho obdobia, alebo len za obdobie, kedy bola živnosť pozastavená. Daňové priznanie je potrebné podať v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, napríklad za rok 2022 do 31.3.2023.

Je dôležité zdôrazniť, že ak v tomto termíne nepodáte daňové priznanie a neobnovíte si svoju živnosť, budete nútený postupovať ako pri ukončení živnosti a zdaňovať aj príjmy z faktúr, ktoré boli doteraz nevyrovnané. Preto odporúčame konzultovať túto záležitosť so svojím účtovníkom, aby ste mali všetko správne a včas vybavené.

Po pozastavení živnosti neplatíte odvody do sociálnej poisťovne.

Avšak, ako živnostník, ktorý bol predtým platiteľom odvodov do sociálnej poisťovne, ste povinní splniť oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni, ktorú sme opísali v predchádzajúcom bode.

Čo sa týka odvodov do zdravotnej poisťovne, resp. platby preddavkov na zdravotné poistenie v súvislosti s podnikaním, počas pozastavenia živnosti nie sú povinné. Avšak, v Slovenskej republike platí, že zdravotné poistenie je povinné. Preto, ak živnostník pozastaví svoju živnosť, prestáva byť zdravotne poistený z dôvodu podnikania a musí mať iný dôvod na zdravotné poistenie.

V takom prípade každá fyzická osoba musí mať platiteľa poistného, a preto osoba, ktorá pozastaví svoju živnosť, musí zabezpečiť platbu zdravotných odvodov. Môžete urobiť jednu z nasledujúcich možností:

  1. Zaevidujte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát.
  2. Stane sa zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ.
  3. Stane sa samoplatcom zdravotného poistenia.

Vyberte si najvhodnejšiu možnosť, ktorá zodpovedá vašej súčasnej situácii. Dôležité je zabezpečiť, aby ste mali stále platné zdravotné poistenie. Pre konkrétne a aktuálne informácie odporúčame konzultovať túto záležitosť so sociálnou a zdravotnou poisťovňou alebo daňovým poradcom.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni:

  1. V prípade, že ste živnostníkom a nevykonávali ste odvody do Sociálnej poisťovne alebo neboli ste zaregistrovaní pre sociálne poistenie, nie je nutné informovať Sociálnu poisťovňu o pozastavení vašej živnosti.
  2. Avšak, ak ste živnostníkom, ktorý platil pravidelne odvody do Sociálnej poisťovne a bol ste povinne prihlásený do systému sociálneho poistenia, je potrebné samostatne nahlásiť pozastavenie vašej živnosti Sociálnej poisťovni.

Ohlásenie pozastavenia živnosti Sociálnej poisťovni, ak ste platili odvody do Sociálnej poisťovne:

  1. Oznámenie o pozastavení živnosti Sociálnej poisťovni vykonávate pomocou špecifického formulára s názvom „Registračný list FO“, ktorý si môžete stiahnuť na oficiálnej webovej stránke Sociálnej poisťovne (tu uveďte odkaz).
  2. V tomto formulári vyplňte potrebné informácie podľa inštrukcií, ktoré nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ máte pochybnosti o vyplnení formulára, odporúčam kontaktovať príslušnú inštitúciu Sociálnej poisťovne a požiadať o ďalšie informácie alebo pomoc.

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141