O každej prijatej zásielke ste ihneď informovaný a príde vám do emailu notifikácia vrátane fotky obálky. V prípade ak potrebujete vidieť obsah uvedenej zásielky ihneď je potrebné o to požiadať a zásielku vám otvoríme a ZDARMA naskenujeme.