Kúpa spoločnosti zo sekcie BURZU FIRIEM je veľmi jednoduchá. Pri každej spoločnosti je okrem názvu spoločnosti, popisu a ceny aj telefonický a emailový kontakt na predávajúceho.  Stačí kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na podmienkach predaja. Samotný prevod spoločnosti vám následne vieme vyriešiť a sprocesovať my.