Zálohovu faktúru je potreba uhradiť čo najskôr po podpise dokumentov a maximálne do podania na OR. V prípade ak platba nebude pripísaná na náš účet najneskôr v deň podania na OR bude proces zakladania spoločnosti pozastavený až do úplneho zaplatenia zálohovej faktúry.