Nie,  poštu môže za vás prevziať aj iná osoba a však jej meno musíte zadať pri objednávke služby.  Táto osoba bude následne pri preberaní pošty požiadaná o preukázanie sa platným dokladom.