sídlo

Home/Tag: sídlo

Založenie živnosti 2021

2021-02-04T23:40:21+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , , , |

Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania? Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.  Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností: voľná  remeselná  viazaná  Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky  vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu:  voľné živnosti viazané živnosti remeselné živnosti [...]

Súhlas so zriadením sídla od 1.10.2020

2021-01-08T01:29:11+01:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , , , |

Potrebujete zmeniť sídlo? Pozor od 1.10.2020 prichádza do platnosti zmena kde pri každej zmene sídla musí byť dodaný súhlas so zriadením sídla overený NOTÁROM, na MATRIKE alebo ELEKTRONICKY cez OP ! V opačnom prípade súd spoločnosť odmietne zapísať. Okrem sídla nastávajú zmeny aj pri týchto úkonoch S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri). Založení s.r.o. - Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA Zmeny v s.r.o.- Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči [...]

Go to Top