Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania?

Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. 

Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností:

 • voľná 
 • remeselná 
 • viazaná 

Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky 

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť

Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore

Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu

živnostník účtovníctvo trhfiriem

Založenie živnosti v 4 krokoch

Na založenie živnosti v roku 2021 bude potrebné aby podnikateľ splnil nasledovné:

 • zvoliť si predmet podnikania či už to voľne, viazanej a alebo remeselnej živnosti
 • zvoliť si obchodné meno
 • zvoliť si miesto podnikania alebo sídlo pre svoju novú živnosť (UPOZORŇUJEME: že, súhlas so sídlom musí byť od 1.10.2020 overená notárom viac informácií nájdete v článku TU)
 • ohlásiť živnosť na živnostenskom úrade

Predmet podnikania

Ako prvý krok živnostníka je zvolenie si vhodných živností a činností aké má v pláne vykonávať či už to bude voľná, remeselná a alebo viazaná živnosť.

Z dôvodu nedôveryhodnosti neodporúčame navoliť si priveľký počet rôznych živnosti ktoré nebudú súvisieť s vašou budúcou činnosťou.

Obchodné meno živnostníka

Ako druhým a rovnako dôležitým krokom je aj výber obchodného mena pod ktorým sa budete prezentovať.

Štandardne je pri živnosti obchodné meno – meno živnostníka. K vášmu menu si je možné ale pridať dodatok ktorý vás bude odlišovať.

Napríklad: Peter Mak a Peter Mak – Výroba okien

Pri výbere vhodného obchodného mena je potrebné vedieť, že toto nemôže byť zameniteľne a alebo výrazne podobné ako už existujúce názvy. To či podobný názov už v registri je si môžete ľahko overiť na voľne dostupných portáloch obchodného registra a živnostenského registra.

Sídlo alebo Miesto podnikania

Sídlo alebo miesto podnikania je adresa, ktorá bude zapísaná v živnostenskom registri.

Ako miesto svojho podnikania si väčšinou živnostníci uvádzajú adresu trvalého bydliska. Ak si však chce živnostník oddeliť svoju adresu trvalého pobytu od podnikateľskej adresy môže využiť saj služby virtuálneho sídla.

V prípade ak chce živnostník využiť služby virtuálneho sídla má na výber z dvoch cenovo najvýhodnejších variant a to napríklad v cene 3,4€ / mesiac za službu virtuálne sídlo bez poštovných služieb a alebo v cene 7,2€ / mesiac za službu virtuálne sídlo aj so službami preberania a spracovávania pošty.

Viac informácií o Virtuálneho sídle ako aj možnosti získania 3-OCH MESIACOV SÍDLA ZADARMO kliknite na tlačítko zistiť viac

Zistiť Viac

Ohlásenie živnosti v roku 2021

Ako posledný krok je ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade klasickým spôsobom osobne na jemu mieste príslušnom živnostenskom úrade.

V prípade ak živnostník nemá možnosť sa dostaviť na živnostenský úrad osobne môže tak splnomocniť aj inú osobu a alebo firmu ktorá môže živnostenské oprávnenie ohlásiť v jej mene.

Základom je vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti ktoré vám vydajú pracovníci živnostenského úradu a alebo si ho môžete stiahnuť na stránke ministerstva vnútra SR.

V tlačive je potrebné vypísať všetky osobné identifikačné údaje vrátane miesta podnikania a alebo virtuálneho sídla, všetky predmety podnikania či už to voľné, viazané a alebo remeselné, v prípade viazaných a remeselných živností aj údaje zodpovedného zástupcu a jeho súhlas. Ako posledné sú to údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Tlačivo ďalej obsahuje aj prihlášku k registrácii k dani z príjmu fyzickej osoby.

Pri remeselnej alebo viazanej živnosti musí živnostník preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu ako napríklad výučný list alebo prax.

Po vyplnení bude podnikateľ musieť zaplatiť živnostenskému úradu správny poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Po splnení všetkých zákonných podmienok živnostenský úrad vydá do zhruba 3 pracovných dní osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným IČO-m.

Najnovšie články

Najnovšie komentáre

  Najnovšie články

  Chcete získať živnostenské oprávnenie s neobmedzeným počtom voľných živností lacnejšie? Vybavíme ho za Vás len za 19€

  + získate od nás 3 mesiace sídla ZADARMO. 

  Koľko zaplatím za založenie živnosti cez TRHfiriem.eu?

  Svojpomocné založenie 6ks predmetov podnikania

  30
  • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
  • 17 € za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)
  • Potrebná návšteva živnostenského úradu

  Založenie živnosti cez TRHfiriem

  19
  • Neobmedzený počet voľných živností v cene
  • Vybavíte online z pohodlia Vášho domova
  • Dokumenty netreba podpisovať u notára
  • 7,5€ za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)

  Svojpomocné založenie 10ks predmetov podnikania

  50
  • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
  • 17 € za každý predmet podnikania (voľnú živnosť)
  • Potrebná návšteva živnostenského úradu

  TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

  Zdielaj tento článok!

  Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi

  Ďakujem vám za vašu správu. Správa bola odoslaná.
  Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste správu odoslať neskôr prosím.