Čo potrebujete pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% ?

Pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% musí OZ splniť nasledujúce podmienky:

1, Registráciu vykonáva notár prostredníctvom notárskej zápisnice.
2, OZ môže požiadať o registráciu, ak vzniklo vždy v predošlom roku v ktorom žiadosť chcete podať alebo predchádzajúcich rokoch. OZ založené napr.: v roku 2023 nemá právo na registráciu v roku 2023.
3, Registračné obdobie prebieha každoročne od 1. septembra do 15. decembra.

Registrácia musí byť vykonaná každý rok, bez ohľadu na to, či bolo OZ zaregistrované v minulom období.
Podmienky registrácie sú stanovené príslušným zákonom, konkrétne Zákonom o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z.:

4, 2% zo zaplatenej dane môže darovať právnická aj fyzická osoba.
5, OZ musí spotrebovať prijaté 2% do konca nasledujúceho roku.
6, Ak suma prijatých 2% presiahne 3 320 EUR, OZ je povinné do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov uverejniť účel a spôsob použitia 2% v obchodnom vestníku.
7, Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť OZ a použiť len na účely, ktoré sú súčasťou jeho činnosti.

Okrem podmienok stanovených zákonom platia aj podmienky registrácie u notára:

1, OZ nesmie byť evidované medzi dlžníkmi Sociálnej a zdravotnej poisťovne a finančnej správy.
2, OZ musí mať otvorený bankový účet.
3, Pre registráciu je potrebné predložiť stanovy OZ, potvrdenie od banky o vedení účtu a zápisnicu o zvolení štatutárneho orgánu (ak štatutár nie je uvedený v registri neziskových organizácií).

Notár môže požadovať aj ďalšie doklady vrátane potvrdenia o pridelení IČO, potvrdenia Sociálnej poisťovne (o bezdlžnosti) a potvrdenia zdravotnej poisťovne týkajúceho sa poistenia.

Po vykonaní registrácie notár vyhotoví notársku zápisnicu, ktorá je spoplatnená v závislosti od cenník daného notára od 60 – 100 EUR. Informácie o registrácii budú zapísané do Centrálneho registra prijímateľov. Zoznam prijímateľov bude následne zverejnený Notárskou komorou do 15. januára nasledujúceho roku.

Ak preferujete profesionálnu pomoc pri registrácii do zoznamu prijímateľov 2%, ponúkame Vám služby, ktoré zahŕňajú celý proces za fixnú cenu 149 EUR.

Ak plánujete založiť občianske združenie v roku 2023 len za cenu 85€ neváhajte nás kontaktovať prípadne ak chcete v súčasnom roku už požiadať o registráciu na 2%, máme pre vás pripravené predzaložené ready made OZ v cene len 650€ ktoré nájdete tu. Ready made OZ nikdy nič nevykonávali, nemajú bankový účet a sú predzaložené za účelom ďalšieho predaja.

V prípade ak máte ďalšie otázky týkajúce sa registrácie 2% v občianskom združení, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci Vám radi poskytnú potrebné informácie a pomoc.

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Continue Reading

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141