Je SZČO/živnostník podnikateľ a má povinnosť viesť účtovníctvo? 

Medzi podnikateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov patria:

 • osoby zapísané v obchodnom registri ORSR,
 • osoby zapísané v živnostenskom registri ZRSR,
 • osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia (napr. lekári, notári, finanční sprostredkovatelia),
 • osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu zapísané do evidencie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov.

Živnostníci a jednoduché účtovníctvo

Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri v sústave jednoduchého účtovníctva.

Zásadnou informáciou je však pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom môže byť napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podľa zákona o dani z príjmov môže fyzická osoba s príjmami z podnikania (medzi nimi sú aj živnostníci) alebo s príjmami z inej samostatne zárobkovej činnosti viesť daňovú evidenciu alebo evidenciu v rozsahu povinnom pri uplatnení paušálnych výdavkov.

Obecne je možno povedať, že FO nezapísané do obchodného registra majú za určitých podmienok na výber medzi uplatnením paušálnych alebo skutočných výdavkoch. Pri uplatnení skutočných výdavkoch sa môžu živnostníci rozhodnúť, či budú viesť daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo, alebo podvojné účtovníctvo.

Pokiaľ sa živnostník rozhodne viesť jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve. A teda musí postupovať v súlade so zákonom o dani s príjmov, ale aj v súlade so zákonom o účtovníctve – zostaviť daňové priznania, inventarizovať majetok a záväzky v zákonných lehotách a zostaviť účtovnú závierku.

Živnostníci a podvojné účtovníctvo

Podľa § 36 Obchodného zákonníka účtujú podnikatelia zapísaní v obchodnom registri v sústave podvojného účtovníctva.

Pokiaľ je živnostník povinne alebo dobrovoľne zapísaný v obchodnom registri, musí povinne viesť podvojné účtovníctvo.

Podvojné účtovníctvo je pri živnostníkoch zriedkavé a náročnejšie preto odporúčame vyhľadať účtovníka.

živnosť účtovníctvo

Paušálne výdavky alebo účtovníctvo živnostníka pre ktoré sa  rozhodnúť?

Paušálne výdavky si môže živnostník ktorý nie je platiteľom DPH uplatňovať po celé zdaňovacie obdobie.

Najmenej administratívne zaťažujúce pre živnostníka je uplatňovanie si paušálnych výdavkov.

Paušálne výdavky sú najmenej administratívne zaťažujúce.

Pri paušálnych výdavkoch musí živnostník viesť:

 • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane
 • evidenciu o zásobách a pohľadávkach

Stali ste sa počas roka platiteľom DPH alebo naopak ste prestali byť platcom DPH? Paušálne výdavky si môžete počas celého roka.

Skutočné výdavky živnostníka

Pokiaľ sa živnostník rozhodne uplatniť skutočné výdavky, najjednoduchšia forma je pre neho vedenie daňovej evidencie.

Daňová evidencia je administratívne náročnejšia.

Pri daňovej evidencii musí živnostník dľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov viesť:

 • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane
 • evidenciu o daňových výdavkoch v časovom slede potrebnom na zistenie základu dane
 • evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
 • evidenciu o zásobách a pohľadávkach
 • evidenciu o záväzkoch

Vzhľadom na to, že daňová evidencia nemá predpísanú formu môže živnostník svoju daňovú evidenciu viesť ako v účtovnom programe tak aj v Exceli.

Porovnanie evidencie príjmov a výdavkov živnostníka

Paušálne výdavky Daňová evidencia Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Rozsah o príjmoch, pohľadávkach, zásobách o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku, výsledku hospodárenia o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku, nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia
Kto môže viesť evidencie živnostník/ vhodná asistencia účtovníka živnostník/ odporúča sa účtovník živnostník/ odporúča sa účtovník živnostník/ odporúča sa účtovník
Ako viesť evidenciu Excel Excel, účtovný softvér účtovný softvér účtovný softvér
Povinnosť zostaviť daňové priznanie áno áno áno áno
Povinnosť zostaviť účtovnú závierku nie nie áno áno
Právne normy zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
Pokuty zo zákona o účtovníctve nie nie áno áno

Koľko zaplatím za založenie živnosti cez TRHfiriem.eu?

Svojpomocné založenie 6ks predmetov podnikania

30
 • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
 • 17 € za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)
 • Potrebná návšteva živnostenského úradu

Založenie živnosti cez TRHfiriem

19
 • Neobmedzený počet voľných živností v cene
 • Vybavíte online z pohodlia Vášho domova
 • Dokumenty netreba podpisovať u notára
 • 7,5€ za každý predmet podnikania (viazaná živnosť)

Svojpomocné založenie 10ks predmetov podnikania

50
 • 5 € za každý predmet podnika (voľnú živnosť)
 • 17 € za každý predmet podnikania (voľnú živnosť)
 • Potrebná návšteva živnostenského úradu

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141