Aký je rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou

2021-02-08T23:08:05+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , |

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2021 Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2021? Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. Živnosť predstavuje najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie pre fyzickú osobu živnostníka. Podmienky podnikania na živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedným z druhov obchodných spoločností. Ide o obchodnú spoločnosť typickú najmä pre stredne náročné podnikanie. Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Je v roku 2021 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Túto otázku si [...]