Kde môžem požiadať o informácie/výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra a iných registrov?

Pri vykonávaní svojej činnosti potrebujú spoločnosti, živnostníci a občianske združenia získať výpisy, ktoré môžu byť informatívne alebo použiteľné na právne účely. Nasleduje spôsob, ako získať tieto výpisy:

Výpis z Obchodného registra pre s.r.o.:

Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Vyhľadateľný a tlačiteľný zo stránky Obchodného registra: www.orsr.sk
Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno získať:
Osobne u notára (poplatok 1,33 € / strana výpisu)
Osobne na pošte (poplatok 4,- €)
Osobne na Obchodnom registri (poplatok 6,50 €)
Elektronicky cez portál www.slovensko.sk: Výpis je doručený žiadateľovi do jeho elektronickej schránky (poplatok 0,- €)

Ak využijete našu službu založenie s.r.o. cez našu spoločnosť (cena založenia len 199€) získate nie len virtuálne sídlo na 3 mesiace ZADARMO ale aj od nás dostanete výpis z obchodného registra automaticky v elektronickej podobe. Ak by ste ho potrebovali v papierovej podobe je tento elektronický možné skonvertovať na slovenskej pošte a/alebo u notára. Poplatok za konverziu je 1,5€

Výpis zo Živnostenského registra pre živnostníka a SZČO.:

Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky Živnostenského registra: www.zrsr.sk
Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno ho získať:
Osobne na živnostenskom úrade (poplatok 3,- €)
Elektronicky cez portál www.slovensko.sk: Výpis je doručený žiadateľovi do jeho elektronickej schránky (poplatok 0,- €)

Ak však využijete našu službu založenie živnosti cez našu spoločnosť (cena založenia len 19€) získate nie len virtuálne sídlo na 3 mesiace ZADARMO, neobmedzený počet voľných živností ale aj dostanete výpis z obchodného registra automaticky v elektronickej podobe. Ak by ste ho potrebovali v papierovej podobe je tento elektronický možné skonvertovať na slovenskej pošte a/alebo u notára. Poplatok za konverziu je 1,5€

Výpis z registra občianskych združení:

Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky registra mimovládnych neziskových organizácií: https://ives.minv.sk/rmno/
Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno ho získať:
Osobne alebo poštou na Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, 826 86 Bratislava, Drieňová 22. MV SR zašle elektronickú verziu výpisu do elektronickej schránky žiadateľa (poplatok 2,50 €). Ak žiadateľ požaduje papierový výpis, MV SR ho zašle poštou do 30 dní, len ak je žiadosti uvedená požiadavka na vyhotovenie „konverzie výpisu do listinnej podoby“ (poplatok 5,- €).
Elektronicky cez portál www.slovensko.sk

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141